press area

High Resolution Images

youtube picasa oficial blog facebook twitter
català   english   


Patrocinadors

El BMT ofereix l’oportunitat de patrocinar l’equip mitjançant aportacions dineràries o inversió tècnica en equipament, programari, etc. L’equip disposa d’un extens programa de comunicació per oferir visibilitat als patrocinadors incloent espais per als seus logos en els mòduls de la missió, organització d’esdeveniments publicitaris i activitats de hospitality.

Premium

Es defineixen com a patrocinadors Premium aquells que aportin al projecte sumes d’entre 10 i 20M€, i que tindran un major protagonisme en els logos que portarà el rover, i presència en les activitats públiques del projecte. També es beneficiaran d’actes de hospitality de l’equip per als seus executius i principals clients.

Gold

Es defineixen com a patrocinadors Gold aquells que aportin al projecte sumes d’entre 5 i 10M€. En contrapartida tindran protagonisme en els espais destinats als logos que portarà el rover, i presència en les activitats públiques del projecte.

Col.laboradors

Es defineixen com Col.laboradors aquells que aportin al projecte sumes fins 5M€. Disposaran d’espais per a la seva visibilitat en altres parts del maquinari de la missió així com en les activitats públiques del projecte.

Proveïdors Oficials

Els Proveïdors Oficials seran companyies que participin en el projecte amb aportacions tècniques en forma d’inversió en desenvolupament o cessió de maquinari. En retorn disposaran de visibilitat en els esdeveniments que desenvolupi l’equip.