press area

High Resolution Images

youtube picasa oficial blog facebook twitter
català   english   


Socis

Fundació per a l’Exploració de l’Espacio i la Lluna (FEEL)

La Fundació per a l’Exploració de l’Espai i la Lluna (FEEL) és una fundació privada sense ànim de lucre creada per donar suport al desenvolupament tecnològic i industrial del sector aeroespacial a Catalunya i resta de l’Estat, sense perjudici que també pugui realitzar activitats de caràcter internacional .

La FEEL estableix, a través dels seus plans i programes, actuacions en l’àmbit tecnològic i científic, legal, cultural, i d’educació i divulgació, entre les quals destaquen (1) promoure, d’acord amb la realitat que va obrint-se pas en el sector, de manera cada vegada més àmplia una implicació de la iniciativa privada en l’accés a l’espai, (2) promoure el desenvolupament d’infraestructures que acullen l’ésser humà en l’espai per a la investigació i l’exploració d’aquests espais i de la seva habitabilitat, (3) promoure la transferència tecnològica des del sector aeroespacial cap a altres sectors industrials; (4) promoure el desenvolupament d’una legislació específica sobre espai amb la definició d’una autoritat específica que s’encarregui de l’organització de les activitats espacials tant públiques com privades, i (5) promoure l’organització i producció d’exposicions, trobades, congressos, seminaris, així com de material gràfic i audiovisual destinats a la seva presentació i divulgació a la societat.

La FEEL impulsa i dóna suport a la participació del BMT al GLXP, en totes les facetes de la competició, tant les tècniques com les de promoció social i educativa de l’esdeveniment.

.

Galactic Suite

Galactic Suite és una companyia amb seu a Barcelona, creada el 2007, que genera oportunitats al voltant de la tecnologia i les persones mitjançant propostes relacionades amb l’accés privat a l’espai. La companyia desenvolupa el projecte per a un hotel orbital Galactic Suite Space Resort i la creació al seu voltant d’un concepte global de turisme espacial amb una cadena de valor que inclou també instal.lacions terrestres per a l’allotjament, entrenament i entreteniment dels turistes espacials, les seves famílies, així com visitants puntuals.

La companyia desenvolupa recerca per a la construcció d’infraestructures que acullen l’ésser humà en espais límit en nivells per sobre i sota de la superfície terrestre, per a la investigació i l’exploració d’aquests espais i de la seva habitabilitat.

.

Centre de Tecnologia Aeroespacial (CTAE)

És una fundació privada sense ànim de lucre, amb seu a Viladecans (Barcelona), que ofereix serveis de tecnologia a la indústria local, alhora que participa en el nivell estatal i els programes europeus de recerca, com el programa Galileu, etc.

CTAE és una fundació privada, sense ànim de lucre, que ofereix serveis de tecnologia al sector aeroespacial. CTAE ofereix serveis de I+D en tecnologies per a la indústria aeroespacial a Catalunya, per a la millora de la seva competitivitat i el foment de la innovació. L’activitat principal CTAE és I+D en tecnologies aeroespacials per a la promoció de la col.laboració internacional entre empreses i institucions de recerca com les universitats i centres de recerca, la transferència de tecnologia cap a altres sectors, i la promoció d’una incubadora d’empreses per fomentar noves iniciatives empresarials aeroespacials.

.

Altran Technologies

És una companyia multinacional de consultoria tecnològica i d’innovació, amb més de 17.000 consultors a tot el món. Ha participat en molts dels projectes espacials europeus més rellevants com el llançador Ariane 5, la ISS, el mòdul de transport ATV, grans satèl lits de comunicacions i els principals projectes científics com les sondes Mars i Venus Express, el telescopi espacial Herschel-Planck o la missió SMOS-MIRAS. Altran és soci estratègic del Grup EADS per al desenvolupament de l’enginyeria i I+D+i dels seus productes. Dins del Grup Altran, la seva filial espanyola resulta té prop de 2.000 consultors i un creixent protagonisme en el sector espacial.

China Great Wall Industry Corporation (CGWIC)

Fundada el 1980, la China Great Wall Industry Corporation (CGWIC) és l’única organització comercial autoritzada pel govern xinès per proporcionar serveis de llançament de satèl·lits comercials i per dur a terme cooperació espacial internacional. Com a companyia professional de promoció de la cooperació internacional CGWIC es dedica al desenvolupament internacional de la indústria espacial xinesa. És líder mundial en la prestació de serveis comercials de llançament i és la interfície amb els instituts xinesos del CALT i el CASC. Proporciona els serveis per al llançament d’un Long March LM2C-CTS2, un coet de dues fases amb propulsió líquida i una etapa superior sòlida que col·locarà la plataforma del lander i el mòdul rover en una òrbita de transferència lunar (LTO). La data de llançament estimada és la segona meitat de 2014.

 

 

GMV

GMV és un grup empresarial tecnològic privat amb forta presència internacional. Fundat el 1984, GMV opera principalment en nou grans sectors, tant per organitzacions públiques com privades: Aeronàutica, Espai, Defensa, Sanitat, Seguretat, Transport, Telecomunicacions, Tecnologies de la Informació. L’objectiu de GMV és donar suport als seus clients a través de solucions tecnològicament avançades proporcionant sistemes integrats, productes i serveis especialitzats que cobreixen tota la seva vida útil, des consultoria i enginyeria, fins al desenvolupament de programari i maquinari, integració de sistemes clau en mà i suport operatiu.

El grup compta avui amb més de 1.000 empleats, la majoria dels quals treballen en el negoci espacial (prop de 550) i té una destacada experiència i capacitats, incloent consultoria, enginyeria de sistemes, desenvolupament de programari i integració de sistemes, que es caracteritza per la innovació com a denominador comú, per les àrees de sistemes mundials de navegació per satèl·lit i d’aplicacions, dinàmica de vol, centres de control de satèl·lits, anàlisi de la missió, planificació i programació de la missió, segments de dades de càrrega útil centres d’operacions científiques, segments d’usuari i segment espacial, comunicacions per satèl·lit, simulació, enginyeria de sistemes i GNC, i programari embarcat.

 

 

 

 

EADS CASA ESPACIO

EADS Casa Espacio és una empresa que forma part del grup europeu Astrium. Situada a Madrid, es compon de més de 400 treballadors qualificats dedicats des de fa més de 30 anys als sistemes espacials, inclosos tot tipus de satèl·lits, plataformes, càrregues útils i llançadors. La companyia té especial experiència en les tasques d’enginyeria de sistemes i en activitats d’Ensamblatge, Integració i Verificació (AIV) per diferents càrregues útils i plataformes. També és un punt de referència en els sistemes de control tèrmic, mecanismes i estructures, així com en el disseny i fabricació d’antenes. Ha estat contractista principal de diversos projectes (Minisat, PAU, ENGINY, SMOS i càrregues útils de l’Spainsat entre altres) que tenen com a clients ESA, HISPASAT, Arianespace, l’INTA i la NASA i es destaca per la qualitat dels resultats oferts.

THALES ALENIA SPACE España

Thales Alenia Space Espanya és una empresa espanyola dedicada al desenvolupament de sistemes espacials i equips per a telecomunicacions, observació de la Terra, investigació científica, exploració de l’univers, navegació i vehicles espacials i la infraestructura per als programes comercials i institucionals, tant civils com militars. La companyia és líder mundial en sistemes de telecomunicacions i repetidors, equips de comunicacions de dades de Telemetria, Seguiment i Comando (TTC) en banda S per satèl•lits i naus espacials, amb una quota del 50% del mercat mundial accessible. Thales Alenia Space Espanya ha estat treballant durant més de 20 anys en programes d’observació científica i de la Terra, subministrant equips de comunicacions i processament de dades i unitats de control  de mecanismes per a les agències espacials de tot el món. També desenvolupa sensors RF i òptic per a vol en formació amb aplicació en futures missions científiques i d’exploració.

 

 

 

 

National Institute for Aerospace Technology

L’INTA és un organisme públic d’investigació especialitzat en la investigació i el desenvolupament tecnològic aeroespacial. Les seves funcions principals inclouen: adquisició, manteniment i millora contínua de totes aquelles tecnologies d’aplicació aeroespacial, la realització de tota mena de proves per verificar i certificar materials, components, equips, subsistemes i sistemes d’aplicació en la indústria aeroespacial, l’assessorament tècnic i serveis a institucions i agències governamentals, així com empreses industrials i tecnològiques, actua d’aquesta manera com a centre tecnològic del Ministeri de Defensa.

L’INTA és un soci clau en l’explotació de molts subsistemes per a la reutilització de les seves capacitats i tecnologies en els nano/micro-SAT: potència, comunicacions, AOCS, i operacions de terra.

El INTA també donarà suport a l’equip amb les estacions de terra i mitjançant les seves instal·lacions de prova, aptes per a proves de qualificació dels components i subsistemes a terra (per exemple, càmeres de buit, simulador de radiació solar, càmeres anecoiques). També hi ha instal·lacions per donar suport al procés de AIV del mòdul d’aterratge lunar.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

És una institució pública d’educació superior i de recerca, especialitzada en els àmbits de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria. La UPC desenvolupa recerca de qualitat i, per la seva elevada capacitat de transferència de tecnologia a la societat, és generadora de coneixement, recerca, innovació i desenvolupament tecnològic.

Per col.laborar amb el projecte s’ha creat una càtedra empresa amb especial participació de diverses entitats departamentals:

El Departament d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial (ESAII) de la UPC desenvolupa recerca tant en els aspectes bàsics com en els d’aplicació en línies de robòtica, senyals i sistemes biomèdics, sistemes avançats de control i visió per ordinador. En el camp de la robòtica es té àmplia experiència en la incorporació de sensors i sistemes de percepció per al desenvolupament d’estratègies de control i aplicacions més eficients, més intel·ligents o més fiable, ja sigui en el camp de la robòtica industrial, la robòtica mèdica i la robòtica submarina. En el camp de la visió per ordinador el departament està especialitzat en l’estudi i desenvolupament d’algorismes dedicats al tractament d’imatges en temps real per a aplicacions industrials específiques i el desenvolupament de sistemes de percepció visual.

El Centre de Recerca en Nanoenginyeria (CRNE) està dedicat a la investigació, desenvolupament i innovació en els camps de micro i nanoenginyeria, nanotecnologia i nanociència. Entre els seus temes de recerca es troben la manipulació i dinàmica de nanopartícules per electrònica, comunicació i sensors, propietats mecàniques, elèctriques i electròniques de nanodispositius, nanoestructures i sistemes biològics, anàlisi multiescala de processos acoblats: sistemes complexos, anàlisi de superfícies i reactivitat en la escala nano, simulació i modelització de sistemes nanomètrics i materials nanoestructurats, fabricació, caracterització i aplicacions de micro i nanocapas i recobriments.

El Departament de Matemàtica Aplicada centra principalment la seva investigació en la teoria de sistemes de control, la cohomologia de varietats algebraiques, les equacions en derivades parcials i els sistemes dinàmics; incloent especialment els problemes de la mecànica celeste.

 

 

Stardust Consulting

És una assessoria legal especialitzada en dret espacial. Assessora a empreses i institucions públiques, incloent en temes de turisme espacial. És membre de l’Institut Internacional de Dret Espacial (IISL) i el Centre Europeu de Dret Espacial (ECSL) de l’ESA. La seva activitat també s’encamina a desenvolupar la regulació del sector espacial espanyol ja que, a diferència d’altres països del nostre entorn, Espanya no disposa d’una Llei Espacial que reguli les activitats i incentivi l’accés de la iniciativa privada.

.

New Output (NOP)

És una consultora de màrqueting i l’encarregada inicialment de la gestió del finançament i màrqueting.