press area

High Resolution Images

youtube picasa oficial blog facebook twitter
català   english   


Missió

La Lluna és de nou una destinació desitjat per molts. Tot i la cancel.lació del programa Constellation per establir una base humana permanent en la superfície lunar, l’interès científic ha estat revalidat amb el recent descobriment de la major proporció de volàtils a la superfície que el que es sospitava fins al moment. Estudis de Futron Corp. preveuen entre 18 i 24 vols amb aquesta destinació durant aquesta dècada, incloent missions governamentals i privades. L’equip BMT vol desenvolupar una plataforma científica i comercial que ofereixi serveis i dades a agències governamentals i clients privats, incloent farmacèutiques, etc. La primera missió del BMT, amb la participació en el GLXP, pretén ser un demostrador tecnològic que permeti un desenvolupament comercial de futures missions. La primera missió el BMT ha ofert la possibilitat de portar com a càrrega útil l’experiment SELENA, així com un altre experiment que sortirà elegit d’un call.