press area

High Resolution Images

youtube picasa oficial blog facebook twitter
català   english   


Suport Governamental

La competició GLXP està oberta a equips finançats de forma privada, i les regles de la competició estableixen que fins a 25% dels fons pot provenir de subvencions governamentals. Aquest percentatge no inclou la venda de serveis a governs.

De tota manera, les administracions local, autonòmica i estatal han volgut donar el seu suport a la iniciativa que constitueix un projecte engrescador per a la indústria aeroespacial nacional, un sector estratègic petit però en creixement, i que promocionarà col.laboració entre empreses, centres de recerca i universitats, alhora que servirà d’inspiració als joves per desenvolupar estudis científics i tècnics, i un esperit emprenedor..