press area

High Resolution Images

youtube picasa oficial blog facebook twitter
català   english   


Educació

L’equip està desenvolupant un complet pla educatiu i de divulgació per aconseguir un dels seus principals objectius: difondre les activitats de l’equip a tots els nivells. Aquesta estratègia busca dos objectius: (1) despertar l’interès del públic entorn de la iniciativa única que suposa la participació del BMT al GLXP, per tal d’estimular les grans companyies comercials a recolzar el projecte, i (2) promoure l’interès social general en l’espai, la ciència i l’educació tècnica, així com l’actitud emprenedora, especialment entre els més joves.